Zapomenuté heslo | Registrace Přihlášení:
Avenberg.cz / Užitečné odkazy / Ochrana osobních údajů
Kategorie

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1  Zpracování osobních  údajů.

Prodávající je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým prodávající nakládá s Vašimi osobními údaji.

Prodávající všechny osobní údaje zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste prodávajícímu poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů prodávajícím se, prosím, obraťte na:

holeksa@avenberg.cz nebo + 420 777 880 117

2 Proč tyto osobní údaje prodávající zpracovává?

 • Prodávající zpracovává osobní údaje klientů zejména z těchto důvodů (účelů):
 • vyřízení objednávky.
 • doklad o uzavření smlouvy (nahrávky telefonických hovorů).
 • vedení databáze kupujících a jejich kontaktních údajů.
 • fakturace a vedení účetnictví.
 • vedení pohledávek vůči kupujícím.
 • přímý marketing. Zasílání obchodních sdělení můžete odmítnout. Pokud si nepřejte zasílat obchodní sdělení, prosím informujte nás na holeksa@avenberg.cz 
 • statistické údaje, prostřednictvím nichž získává prodávající představu o tom, jakým způsobem jsou webové stránky využívány. Díky těmto údajům může pracovat na neustálém zlepšování služeb.
 • spokojenost s nákupem. Tento zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační povinnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení. Pokud si nepřejete zaslat dotazník spokojenosti, prosím informujte nás na holeksa@avenberg.cz . Pro zasílání dotazníků vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu.

3 Co prodávajícího opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

 • Prodávající je oprávněn/povinen zpracovávat osobní údaje, pokud:
 • je potřebuje pro splnění jakékoliv smlouvy (dohody), kterou s ním kupující uzavřeli (včetně samotného uzavření).
 • prodávající musí plnit právní povinnosti, které mu ukládá zákon (např. povinnost vystavovat faktury apod.).
 • je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení si databáze zákazníků, přímý marketing svým zákazníkům včetně spokojenosti s nákupem, vedení pohledávek vůči kupujícím).

4 Jaké osobní údaje prodávající zpracovává?

 • Prodávající zpracovává osobní údaje ho zejména v tomto rozsahu:
 • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, fakturační adresu, dodací adresu, telefonický kontakt, e-mailovou adresu.
 • popisné údaje: bankovní spojení, číslo úvěrové smlouvy,nahrávky telefonických hovorů
 • údaje o třetí osobě: jméno, příjmení, e-mail, případně telefon zástupce kupujícího.

5 Komu může prodávající zpřístupnit osobní údaje?

 • Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:
 • subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po prodávajícím požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).
 • zpracovateli, se kterým prodávající spolupracuje, např. externí účetní, externí IT společnosti, poskytovateli cloudových služeb. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů a větší množství zpracovatelů, prodávající na žádost kupujícího informuje o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
 • dopravcům.
 • provozovatel portálu Heureka.cz, pokud jste neodmítli zasílání obchodních sdělení.
  • Prodávající neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí.

6 Jak dlouho bude prodávající uchovávat osobní údaje?

 • Prodávající bude osobní údaje kupujícího uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv prodávajícího. Konkrétní informace budou kupujícímu sděleny na jeho žádost.

7 Jaká jsou práva kupujícího?

 • Kupující je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.
 • Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu prodávající povinen bez zbytečného odkladu předat. Dále je kupující oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost prodávajícího osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

8  EXTERNÍ REKLAMNÍ SYSTÉMY

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

9. COOKIES

Na našich webových stránkách sbíráme tyto cookies od každého zákazníka:

Název
Platnost *
Popis
lang do konce relace Zvolený jazyk
mena do konce relace Zvolená měna
theme_var do konce relace Zvolená varianta vzhledu webu (je-li k dispozici více variant)
_SID_ do konce relace Identifikátor session návštěvníka
cookies_yes 30 nebo 365 dní ** Souhlas s použitím cookies

platnost do konce relaceznamená obvykle do zavření prohlížeče (může se lišit dle typu a nastavení prohlížeče, případně operačního systému)
** starší verze cookie lišty definovali cookie_yesna 365 dní, nové pouze na 30 dní (v případě potřeby můžeme individuálně nastavit, dle Vašich požadavků)

Google:
Na internetových stránkách www.avenberg se používají také tyto soubory cookie:

__utma: Tento soubor cookie se používá k určení, kolikrát uživatel navštívil internetové stránky

__utmb: Tento soubor cookie měří dobu návštěvy stránek

__utmc: Pomocí tohoto souboru cookie se měří doba návštěvy na stránkách. Vyprší na konci každého připojení.

__utmz:Tento soubor cookie určuje, jak se návštěvník na stránku dostal Tento soubor cookie určuje, jak se návštěvník na stránku dostal. Je k dispozici doplněk pro deaktivaci (opt-out) služby Google Analytics.

Seznam.cz:

Data, která Seznam sbírá a potřebuje

Pro účely lépe cílené reklamy Seznam.cz sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. V případě dynamického retargetingu kód posílá ještě informaci o ItemID prohlíženého produktu a případně prohlížené kategorii. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů.

Informace o cookies Skliku

Retargeting

Technology partner Seznam.cz
Host sklik.cz
Country of data storage CZ
Period of data storage max. 540 days
List of processed and stored data timestamp, sid, retargeting id, category (optional), item id (optional), url, page type (optional)
Goal/Objective of data storage Retargeting
Used technologies (i.e. Cookie, Advertiser ID...) Cookie
Fallback technologies (i.e. Fingerprints ...)
Cookie names sid
Cookie lifetime 30 days
Integration type Javascript
List of collected data (all data which is not transmitted by advertiser but collected directly from users device) timestamp, sid, retargeting id, category (optional), item id (optional), url, page type (optional)
Purpose of processing collected data Retargeting

Conversion tracking

Technology partner Seznam.cz
Host sklik.cz
Country of data storage CZ
Period of data storage max. 540 days
List of processed and stored data timestamp, sid, conversion id, value (optional), view count, ad url, click timestamp
Goal/Objective of data storage Conversion tracking
Used technologies (i.e. Cookie, Advertiser ID...) Cookie
Fallback technologies (i.e. Fingerprints ...)
Cookie names Sklik-[advertiser ID]
Cookie lifetime 30 days
Integration type Javascript
List of collected data (all data which is not transmitted by advertiser but collected directly from users device) timestamp, sid, conversion id, value (optional), view count, ad url, click timestamp
Purpose of processing collected data Conversion tracking

Kontakt

Catini Europe

Objednávková linka :
+ 420 388 288 188

Informační linka :
+ 420 388 288 188

Odebírání novinek